عده های چند ازدواج موقت پی در پی با یک فرد چگونه محاسبه می شوند؟ آیا بخشیدن مدت در ازدواج موقت باید توسط حاکم باشد یا مرد ببخشد کافی است؟
من به صیغۀ موقت فردی در آمدم و نزدیکی صورت گرفت. شما گفته اید اگر نزدیکی صورت بگیرد باید عده نگه دارید. من مدت عده ام هنوز تمام نشده بود دوباره به عقد همین فرد در آمدم. لازم به ذکر است من باکره هستم و در هر بار صیغه ای که با این فرد خواندم یک چیز مشخص را مهر قرار دادم؛ یعنی هر بار که خوندم، گفتم فلان وسیله مهر من ولی بعدش بخشیدم؛ چون می دیدم نیازی به آن ندارم. 1. حالا می خوام بدونم اگر من بخواهم به عقد دایم فرد دیگری در آیم عده از همان اتمام مدت صیغۀ عقد اول حساب می شود یا اتمام مدت صیغۀ دوم؟ یعنی صیغۀ دوم که وسط عدۀ اول خونده می شود، عدۀ اول رو کلاً باطل می کند و باید دوباره عده را از صیغۀ دوم حساب کرد؟ 2. اگر چند بار با یه فرد صیغه بخونی ولی بعد از یه مدتی بخواهی به عقد دائم فرد دیگری در بیایی نگه داشتن یک عده کافی است؟ یا باید به تعداد دفعاتی که صیغه خوانده شده و نزدیکی شده، عده نگه داشت؟ 3. آیا اگر باکره باشی و صیغه بشوی و هنوز مدت صیغه تمام نشده باشد و از پسر بخوایی که مدت باقی مانده را ببخشد و او قبول کند و ببخشد، کافی است یا باید حاکم شرع ببخشد؟ 4. اگر صیغه خوانده باشی و مدت رو مثلاً بگویی از الآن تا هفت روز دیگه ساعت 12، آیا هفت روز دیگه ساعت 12 بدون خواندن هیچ چیزی و بدون اینکه پسر چیزی بگوید، صیغه تمام می شود؟

باسمه تعالی

1. اگر در زمان صیغۀ دوم نزدیکی شده باشد، باید زمان عده را از پایان زمان صیغۀ دوم حساب کنید. در غیر این صورت باید از زمان پایان ازدواج اول محاسبه کنید و با پایان یافتن این عده، می توانید با  فرد دیگری ازدواج کنید. نزدیکی از پشت یا فرج موجب عده می شود و سالم ماندن بکارت تأثیر ندارد و زن می تواند بعد از عقد مهریه را ببخشد.

2. اگر در این عقدها نزدیکی از جلو یا عقب اتفاق نیافتاده باشد، اصلاً عده ندارد اما در صورت نزدیکی، باید عدۀ آخرین صیغه ای که در آن نزدیکی شده را نگه دارد.

3. با بخشیدن مدت از سوی مرد عقد تمام می شود و نیازی به بخشیدن حاکم شرع نیست.

4. بله تمام می شود.

 

 

 

 

 

 

 

کد سایت fa3064
طبقه بندی موضوعی احکام عده