آیا زن در زمان مخالفت شوهر می تواند به حج واجب برود؟
شوهرم امسال در قرعه کشی حج تمتع قبول شده من نیز می خواهم با هزینۀ خودم فیش حج را خریداری نمایم و به همراه ایشان بروم ولی ایشان به دلیل داشتن فرزند 4 ساله و گرانی قیمت فیش آزاد، با این مساله مخالفند. من باید چکار کنم؟

باسمه تعالی

در صورتی که تا حال حج واجب خود را انجام نداده و خرید فیش آزاد از نظر مقررات اشکال نداشته باشد و تمکن مالی و بدنی دارد انجام حج برای زن واجب است.

کد سایت fa3078
طبقه بندی موضوعی احکام حج