حکم شخصی که قصد تجاوز به عنف داشته و با مقاومت فرد نتوانسته به هدف خود برسد، چیست؟
حکم شخصی که قصد تجاوز به عنف داشته و با مقاومت فرد نتوانسته به هدف خود برسد، چیست؟

باسمه تعالی

فعل وی حرام است ولی حکم زنا ندارد و اگر عنوان مجرمانه موجب حد، مانند مفسد فی الارض یا محارب بر وی صدق نکند, قابل تعزیر است.

 

 

کد سایت fa3102
طبقه بندی موضوعی احکام مجازات اسلامی