نظر شما درباره سایت های همسریابی چیست؟ آیا آشنایی دختر و پسر در این گونه سایت ها از نظر شرعی دارای اشکال است؟
نظر شما درباره سایت های همسریابی چیست؟ آیا آشنایی دختر و پسر در این گونه سایت ها از نظر شرعی دارای اشکال است؟

باسمه تعالی

اگر امر خلاف شرعی بوجود نیاید، اشکالی ندارد.

 

کد سایت fa3183
طبقه بندی موضوعی اینترنت