حکم استفاده از فیلترشکن برای دور زدن فیلترینگ ایران و باز کردن سایت های فیلترشده چیست ؟
حکم استفاده از فیلترشکن برای دور زدن فیلترینگ ایران و باز کردن سایت های فیلترشده چیست ؟

باسمه تعالی

رعایت قوانین جمهوری اسلامی،واجب است.

 

کد سایت fa3187
طبقه بندی موضوعی اینترنت