آیا می توانم زنی مسیحی را به عقد موقت خود درآورم؟
سلام......از طريق وب با خانمي از روسيه آشنا شدم که قصد ديد و بازديد از شيراز را داردو مي خواهد به عنوان توريست به شيراز سفر کند و از من در خواست کرده به عنوان راهنما و مترجم او را همراهي کنم.....بنده متاهل هستم و مي خواهم باتوجه با اينکه ساعات روز با ايشان هستم صيغه محرميت جاري شود تا شرعا مشکلي پيش نيايد......آيا براي صيفه مشکلي هست و اگر نه به کجا بايد براي صيغه مراجعه کنم؟

در صورتی که آن خانم متأهل نباشد، شما می توانید برای محرمیت با ایشان ازدواج موقت، به شرط عدم دخول، انجام دهید. برای اجرای صیغه ی مزبور به کسی که عالم به احکام باشد، مراجعه کنید.

کد سایت fa321 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی متعه یا صیغه