من در بازی آنلاین تحت وب بازی می‌کنم که سازنده‌اش یک شخص لهستانی است و آن بازی مانند یک جهان مجازی است که دارای 50 کشور مختلف می‌باشد که کشور ایران و کشور صهیونیست اسرائیل دو تا از 50 کشور آن بازی هستند، آیا بازی کردن در این سایت حرام است ؟
من در بازی آنلاین تحت وب بازی می‌کنم که سازنده‌اش یک شخص لهستانی است و آن بازی مانند یک جهان مجازی است که دارای 50 کشور مختلف می‌باشد که کشور ایران و کشور صهیونیست اسرائیل دو تا از 50 کشور آن بازی هستند، آیا بازی کردن در این سایت حرام است ؟

باسمه تعالی

اگر اشکال قانونی یا مفسده ای ندارد و توهینی نسبت به ایران یا ارزشهای اسلامی در آن نیست و تجلیلی نسبت به اسراییل یا مفاهیم صهیونیستی در آن نباشد، اشکالی ندارد.

کد سایت fa3301
طبقه بندی موضوعی اینترنت