برای دفع بلا چه کنیم؟
چند وقتی است در بین اقوام و آشنایان مرگ و میر و از دست رفتن عزیزانمان زیاد شده است به طوری که در پی خبر مرگ یکی از آشنایان به چند روز نکشیده خبر مرگ دیگری به گوشمان می رسد. می خواستم بدانم که آیا این اتفاقات با اعمال و رفتار ما مرتبط است؟ اگر این اتفاقات پی در پی متوجه اعمال ماست وظیفۀ ما چیست؟

باسمه تعالی

مرگ و میر آشنایان می تواند علل مختلفی داشته باشد و علت قطعی آن را جز خدا نمی داند؛ ممکن است در اثر رفتارهای ناشایست باشد و این احتمال نیز وجود دارد که اجل افراد رسیده باشد و تقدیر خدا این باشد که آن ها در زمان هایی نزدیک به هم از دنیا بروند. ولی وظیفۀ شما این است که در میان اعمال خود جستجو کنید و اگر واجبی را ترک کرده اید یا حرامی را مرتکب می شوید که دارای چنین اثری است آن را اصلاح کنید. به عنوان مثال قطع رحم عمر را کوتاه می کند و صله رحم بر آن می افزاید و ... . بعد از انجام واجبات و ترک محرمات برخی مستحبات موجب طولانی شدن عمر می شود مانند صدقه و قربانی و ... که در صورت امکان برای انجام آن ها اقدام کنید. و بعد از همۀ این ها بر تقدیرات الهی صبر کنید و به آن راضی باشید که خدا جز خیر بندگانش را نمی خواهد.

کد سایت fa3307
طبقه بندی موضوعی رابطه با خدا