آیا اقامۀ مراسم روضه خوانی امام حسین ـ علیه السلام ـ در منزل میراثی بلامانع است یا منزل غصبی است و نمی توانیم نذر هرسالۀ پدر را اداء کنیم؟
پدرم حدود یکسال است به رحمت خدا رفته است و ما در خانه ای که سه دانگ آن به نام مادرم و سه دانگ آن به نام پدرم بوده است زندگی می کنیم. پدرم فرزند صغیر ندارد و به جز دختر آخر که 29 ساله است، بقیه ازدواج کرده اند. آیا طبق سنوات گذشته اقامۀ مراسم روضه خوانی امام حسین ـ علیه السلام ـ در این منزل بلامانع است یا منزل غصبی است ـ چون دو نفر از وراث راضی نیستند ـ و نمی توانیم نذر هرسالۀ پدرم را اداء کنیم؟

باسمه تعالی

در فرض مخالفت برخی از ورثه، برگزاری مراسم روضه خوانی در این منزل اشکال دارد.