اگر به نیت چند میت، فقط یک سوره بخوانیم، آیا ثوابش بین آن ها تقسیم می‌شود یا هر میت از ثواب یک سوره کامل، بهره مند می‌شود؟
اگر به نیت چند میت، فقط یک سوره بخوانیم، آیا ثوابش بین آن ها تقسیم می‌شود یا هر میت از ثواب یک سوره کامل، بهره مند می‌شود؟

باسمه تعالی

إن شاء الله ثواب کامل به همۀ آن‌ ها می‌رسد.

کد سایت fa3382
طبقه بندی موضوعی رابطه با خدا