اگر زن شوهردار مجبور به اصلاح عورت باشد ولی از هر راهی که اقدام به اصلاح میکند دچار مشکلاتی مانند خارش ، جوش و قرمزی و مسائل دیگر شود و تنها راهی که به مشکل برنمی خورد اپیلاسیون باشد، آیا باز هم این کار جایز نیست ؟
اگر زن شوهردار مجبور به اصلاح عورت باشد ولی از هر راهی که اقدام به اصلاح میکند دچار مشکلاتی مانند خارش ، جوش و قرمزی و مسائل دیگر شود و تنها راهی که به مشکل برنمی خورد اپیلاسیون باشد، آیا باز هم این کار جایز نیست ؟

باسمه تعالی

  1. اپیلاسیون فی نفسه اشکال ندارد؛ اما اگر مستلزم نگاه فرد دیگری غیر از شوهر به عورت زن باشد، جایز نیست.
  2. در صورتی که زن نسبت به اصلاح عورت اضطرار شرعی داشته باشد و لازمه این کار نگاه فردی غیر از شوهر به عورتش باشد، انجام این عمل اشکال ندارد. از جمله موارد اضطرار شرعی جایی است که در صورت اصلاح نکردن، زن دچار بیماری خاصی می‌شود که تحمل آن عسر و حرج(سختی‌ای که عادتاً قابل تحمل نیست) را به دنبال خواهد داشت بنابراین مواردی مثل درخواست شوهر یا تمیز بودن و آراستگی بدن، اضطرار شرعی به حساب نمی‌آید.
کد سایت fa3394
طبقه بندی موضوعی احکام لمس و نگاه کردن