چگونه با دانشجویان دختر برخورد کنم؟
1. من در دانشگاه پیام نور تدریس می کنم و از 20 نمره دانشجویان 6 نمره با من است و در 14 نمره باقیمانده من دخالتی ندارم سوالم اینجاست که با توجه به اینکه من مدرس زبان انگلیسی هستم و از طرفی اکثر دانش آموزان در این درس ضعیف هستند و از طرف دیگر سؤالات این درس در پیام نور بسیار مشکل می باشند و در مواردی از شکل استاندارد خارج هستند کمک من در 6 نمره به دانشجویان به شکلی که در تضاد با قوانین دانشگاه نباشد چه حکمی دارد؟ 2. الف. می خواستم یک توصیه به فرزند کوچکتان داشته باشید که چگونه با کلیۀ دانشجویان به ویژه دخترهای دانشجو که حجاب را رعایت نمی کنند برخورد کند به صورتی که هم امر به معروف کرده باشد و هم با توجه به پایین بودن سن و مجرد بودن در رمضان اتهام قرار نگیرد ب. در مجموع در کلاس داری چه کنم که مورد رضایت خداوند قرار گیرد و پس از گذشت سال ها در مورد گذشته افسوس نخورم همانگونه تا به حال به این نکته توجه داشته ام اما بدلیل نبود عزم جدی موفق نبوده ام.

باسمه تعالی

1. اگر تبعیضی در کار نباشد و به شکل عمومی و بدون تضییع حق کسی این کار صورت گیرد، و با قوانین دانشگاه تضاد نداشته باشد، اشکالی ندارد.

2. با توجه به تاثیری که استاد بر دانشجویان دارد، با تذکر غیر مستقیم آنان را راهنمایی کنید؛ مثلا نکته هایی درباره حجاب و محاسن آن لا به لای درس بیان کنید.