رو به قبله خوابیدن به چه صورت است؟
در روایات آمده مستحب است شخص موقع خوابیدن رو به قبله بخوابد. لطفا بیان فرمایید رو به قبله خوابیدن به چه صورت است؟

باسمه تعالی

مستحب است به گونه ای بخوابد که اگر به پهلوی راست غلتید، جلوی بدن رو به قبله باشد و مستحب است روی پهلوی راست، رو به قبله بخوابد و دست راست زیر صورت قرار گیرد یعنی به همان شکلی که واجب است، میت رو به قبله در قبر قرار گیرد.

کد سایت fa3433
طبقه بندی موضوعی رابطه با خدا