آیا انگشتر باید در دست راست هم باشد یا نه لازم نیست و تنها باید در دست چپ باشد؟
در کتاب تحف العقول عن آل الرسول بخش سخنان امام حسن العسکری علیه السلام آمده که حضرت در سال 260 قمری به شیعیانش فرمود: تاکنون چون خود در میان شما بودیم شما را دستور دادیم که انگشتری را به دست راست کنید، ولی اکنون با فرا رسیدن دوران غیبت، انگشتری به دست چپ کنید، تا زمانی که خداوند خود کار ما و شما را ظاهر و آشکار سازد، که آن از بهترین نشانه های شما بر ولایت ما اهل بیت است. پس شیعیان در حضور آن حضرت انگشتری خود را از دست راست بیرون آوردند و به دست چپ خود کردند، و امام علیه السلام به آنان فرمود: این مطلب را برای شیعیان ما بازگو کنید. آیا فرد نویسنده در میان اهل بیت دارای مقام و منزلتی بوده و امام نسبت به او چقدر اطمینان داشته است؟ آیا مستحب است در دست راست هم انگشتر باشد یا لازم نیست و تنها باید در دست چپ باشد؟ ضمن اینکه در روایتی از پیامبر بزرگ اسلام (ص) دیدم که اولویت انگشتر با انگشت کوچکتر دست است.

باسمه تعالی

1. این کتاب مورد توجه علما بوده و نویسنده آن از علمای شیعه است، اما برای استنباط  احکام شرعی صرف معتبر بودن یک کتاب کافی نیست و باید سند و دلالت این حدیث و سایر قواعد و ادله فقهی را با هم در نظر گرفت.

2. قرار دادن انگشتر در انگشت کوچک دست راست مستحب است و در دست چپ هم اشکال ندارد.

کد سایت fa3489
طبقه بندی موضوعی اعتقادات|رابطه با خدا