حکم نزدیکی شوهر از دبر همسر چیست؟
از دید گاه اسلام لواط مکروه است. ولی اگر شوهرم آن را از من درخوست کند می توانم قبول نکنم؟ چون مانند نزدیکی واجب نیست. و چون به نظر من کار زشت است از شما دلیلی در این رابط می خواهم تا بدانم آیا می توانم جنین کار بکنم یا نه؟

باسمه تعالی

دخول از دُبُر به وسیله شوهر منوط به اجازه زن است و در صورت اجازه وی بلامانع است. و اگر شوهر با همسر خود چنین عملی را انجام دهد بدین عمل لواط گفته نمی شود بلکه چنین عملی نوعی استمتاع مشروع بین زن و شوهر است هر چند بهتر ترک چنین عملی است.

 

کد سایت fa353