کار در ارتش و نیرو های نظامی کشور غیر اسلامی چه حکمی دارد؟
من در کشور استرالیا زندگی می کنم و شیعه هستم و خیلی علاقه دارم که در ارتش استرالیا ثبت نام کنم. آیا ثبت نام کردن در ارتش استرالیا از نظر شرعی جایز است؟ به طور کلی کار در ارتش و نیرو های نظامی کشور غیر اسلامی چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

خدمت در نهاد ها، سازمان ها و ادارات ـ به ویژه ارتش و نهاد های نظامی و امنیتی ـ کشور های غیر اسلامی و کشور های اسلامی به جز ایران، اگر باعث تقویت کفار یا تضعیف مسلمانان یا ارتکاب محرمات شود، جایز نیست و در برخی کشور های غیر اسلامی این امر همیشه این مفاسد را به دنبال دارد.