من دانش آموز سال آخر دبیرستان هستم که توانایی پرداخت شهریۀ کلاس های کنکور مدرسه را نداشتم ولی به دلیل این که دانش آموز موفقی بودم مدیر مدرسه به من اجازه داد که از کلاس ها بدون هزینه استفاده کنم. با توجه به اینکه کلاس ها با هزینه های دانش آموزان بر پا شده آیا استفاده از کلاس ها برای من مشکلی شرعی دارد؟
من دانش آموز سال آخر دبیرستان هستم که توانایی پرداخت شهریۀ کلاس های کنکور مدرسه را نداشتم ولی به دلیل این که دانش آموز موفقی بودم مدیر مدرسه به من اجازه داد که از کلاس ها بدون هزینه استفاده کنم. با توجه به اینکه کلاس ها با هزینه های دانش آموزان بر پا شده آیا استفاده از کلاس ها برای من مشکلی شرعی دارد؟

باسمه تعالی

شرکت در کلاس ها اشکال ندارد.

کد سایت fa3835
طبقه بندی موضوعی حق الناس|ارتباطات اجتماعی