من و همسرم برای جلوگیری از بارداری، با هم نزدیکی کامل نداریم و گاهی من با دست کشیدن روی آلتش باعث می شوم که به ارگاسم برسد. این کار گناه است یا نه؟
من و همسرم برای جلوگیری باهم نزدیکی کامل نداریم و گاهی من با دست کشیدن روی آلتش باعث می شوم که به ارگاسم برسد. این کار گناه یا نه؟

باسمه تعالی

خیر.

 

کد سایت fa384 کد بایگانی 0