حکم خرید و فروش اکانت بازی های آنلاین چیست؟
حکم خرید و فروش اکانت بازی های آنلابن (شخصی برخی از مراحل بازی را تمام کرده و این امتیاز را می‌فروشد تا خریدار از همین مرحله ادامه دهد و مراحل قبلی را نرود) چیست؟

باسمه تعالی

اگر این بازی، از بازیهای حلال باشد و چنین کاری مخالف مقررات نباشد، اشکالی ندارد.

کد سایت fa3905
طبقه بندی موضوعی اقسام معاملات