آیا بدون باز کردن چسب زخم، غسل یا وضوی جبیره صحیح است؟
گاهی در بدن، زخم کوچکی ایجاد می‌شود که رسیدن آب به آن موجب تازه شدن زخم و طولانی شدن دوره بهبودی می‌گردد، لذا آن را با چسب زخم می‌پوشانم. آیا بدون باز کردن چسب زخم، غسل یا وضوی جبیره صحیح است؟ به طور کلی ضرری که در موضوع جبیره مطرح است به چه میزان باید باشد تا غسل یا وضوی آن صحیح باشد؟

باسمه تعالی

اگر برداشتن پانسمان و یا رسیدن آب به زخم، باعث طولانی شدن دوره درمان می شود به گونه ای که عرفاً ضرری یا حرجی باشد، می تواند روی آن را مسح کند و وضو یا غسل جبیره ای انجام دهد.

کد سایت fa3912
طبقه بندی موضوعی وضو|اغسال