چنانچه زنی در اثر تجاوز جنسی باردار شده و قبل از دمیدن شدن روح در جنین قبل از 4 ماهگی به نزد پزشک مراجعه و تقاضای سقط نماید،جایز است؟
بخشی از عوامل و انگیزه های سقط جنین، ناشی از تجاوز به عنف می باشد با این توضیح که دختران یا زنان، نا خواسته در اثر اکراه یا اجبار مجبور به زنا شده و باردار می شوند و برای حفظ آبرو و حیثیّت، مراتب را به مقامات ذیصلاح اعلام نمی کنند. لذا مدتی بعد تحت فشارهای شدید روانی قرار می گیرند که در برخی موارد ضررهای شدید نیز به سلامت فرد وارد شده و حتی در اثر فشار روحی اقدام به خودکشی می نمایند. با این وضعیت چنانچه زنی در اثر تجاوز جنسی باردار شده و قبل از دمیدن شدن روح در جنین قبل از 4 ماهگی به نزد پزشک مراجعه و تقاضای سقط نماید،جایز است؟ و نیز با عنایت به اخلاق حرفه ای پزشکان که حفظ اسرار بیمار و سلامتی بیمار در سرلوحه امورشان قرار دارد، چنانچه زن عدم سقط جنین را مواجه با آبروریزی و خودکشی بیان کند و یا اینکه به خاطر مشکلات روحی و روانی سلامتیش در خطر باشد آیا پزشک مجاز به سقط جنین با شرایط مذکور می باشد یا خیر؟ و در صورت خودکشی زن آیا پزشک مسئول است یا خیر؟

باسمه تعالی

در هر موردی که بقاء جنین منجر به ضرر قابل اعتناء عقلایی یا عسر و حرج شدید باشد سقط جنین قبل از دمیده شدن روح جایز خواهد بود و مادامی که یقین به ضرر یا عسر و حرج مزبور نباشد و احتمال ضرر، احتمال عقلایی قابل اعتناء محسوب نشود، این عمل حرام است و در این فرض احتیاط واجب آن است که این امر در مراجع ذی صلاح قضایی و پس از تأیید متخصصان امر صورت پذیرد.