لطفاً نظرتان را در مورد قمه زنی بفرمایید
لطفاً نظرتان را در مورد قمه زنی بفرمایید

باسمه تعالی

هر رفتاری که شأن مجالس اهل بیت ـ علیهم السلام ـ و عزاداری ابا عبد لله الحسین ـ علیه السلام ـ را مخدوش کند و چهرۀ نامناسبی از تشیع معرفی کند، حرام است. از قمه زدن جداً اجتناب شود.

کد سایت fa3999
طبقه بندی موضوعی مجلس اهل بیت