آیا نماز انسان آلزایمر ساقط است یا نه؟
آیا نماز انسان آلزایمر ساقط است یا نه؟

باسمه تعالی

اگر شخص مبتلا به بیماری آلزایمر به مرحله ای از بیماری رسیده که هوش و حواس خود را به کلی از دست داده است و عنوان مجنون بر وی صادق است، تکلیف از وی ساقط می گردد.

کد سایت fa4025
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز