حکم استفاده از محصولات شرکت هایی که شایع شده صهیونیستی هستند ولی در ایران تولید می شوند چیست؟
حکم استفاده از محصولات شرکت هایی همچون نستله، کوکا کولا و پپسی که شایع شده سهام داران این کارخانه های خارجی صهیونیستی هستند، چیست؟ این کارخانه ها محصولات خود را در ایران تولید می کنند و با وجود اینکه در کشور اسلامی بفروش می رسند، آیا مصرف آنها اشکال شرعی دارد؟

باسمه تعالی

خرید و فروش و استفاده از محصولاتی که در جمهوری اسلامی ایران رایج است و از سوی دولت با مانعی مواجه نیست و شرعاً منع خاصی در آن ها نیست و نقش آن در کمک به دشمنان اسلام مسلم نیست، بلامانع است.

 

کد سایت fa410
طبقه بندی موضوعی تجارت با کفار