آیا می توان برای مدت کوتاهی بدون اجازه از مالک وارد باغی شد؟
آیا می توان بدون اجازه برای مدت کوتاهی وارد باغ شخصی بشویم ولی آسیبی به آن نرسانیم؟ آیا می توان وارد باغها و فضای سبز کنار جاد ه ها و ییلاق ها که حصار ندارد شویم؟

باسمه تعالی

هر گونه تصرف در مال غیر حرام است حتی بدون آسیب و ضرری نسبت به زمین، مزرعه و باغ، بله اگر عرفاً برخی از تصرفات در نظر عرف تصرف محسوب نمی شود و یا عرف چنین تصرفی را مباح می داند مانند استفاده از سایه درخت، چنین تصرفی جایز است.

کد سایت fa4218
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه غصب|حق الناس