دختر من امسال 9 ساله شده است در حالی که علائم بلوغ جنسی در آن دیده نمی شود. آیا ملاک تنها سن است و بلوغ جنسی و فکری ملاک نیست؟
دختر من امسال 9 ساله شده است در حالی که علائم بلوغ جنسی در آن دیده نمی شود. کودکی بسیار بازیگوش است. ما از قبل تکلیف آگاهی لازم پیرامون فریضۀ نماز را به او داده آیم؛ اما متأسفانه هیچ احساس تکلیف درونی و نسبت به این قضیه ندارد و وجوب آن را درک نمی کند. تنها به اجبار ما و آن هم نه کامل و درست نماز می خواند. با این اوصاف می خواستم دیدگاه شما را دربارۀ شرایط تکلیف دختران بدانم، آیا ملاک تنها سن است و بلوغ جنسی و فکری ملاک نیست؟ اگر دختر ما مکلف محسوب می شود، نماز هایی که از او ضایع می گردد، چه حکمی دارد؟ آیا مرتکب گناه شده است؟ وظیفه ما چیست؟

باسمه تعالی

بلوغ دختر با ظاهر شدن علائم بلوغ یا تمام شدن نه سال قمری ثابت می شود. طبیعی است دختر  تازه بالغ نتواند مثل یک انسان بزرگسال تمام جوانب عبادات را درک کند؛ اما درک اصل مفهوم وجوب و الزام در عبادات به اجباری بودن یک کار برای دختر ممیز هم ممکن است؛ چه رسد به دختر بالغ شده و لازم نیست مفهوم اصطلاحی وجوب و الزام در دانش فقه را با تمام جزئیات و پیامد های آن درک کند. پس این گونه مسائل باعث نمی شود که تکالیف شرعی متوجه او نشود و وظیفه دیگران این است که از باب امر به معروف و نهی از منکر او را نسبت به تکالیف شرعی توجه دهند و لازم است شرایط عمومی امر به معروف و نهی از منکر رعایت شود و وظیفه دیگری مثل اجبار یا تنبیه او ندارند، بلکه نظیر این امور جایز نیست.

کد سایت fa4243
طبقه بندی موضوعی احکام نماز|شرایط نهی از منکر