دختر من امسال 9 ساله شده است در حالی که علائم بلوغ جنسی در آن دیده نمی شود. آیا ملاک تنها سن است و بلوغ جنسی و فکری ملاک نیست؟
دختر من امسال 9 ساله شده است در حالی که علائم بلوغ جنسی در آن دیده نمی شود. کودکی بسیار بازیگوش است. ما از قبل تکلیف آگاهی لازم پیرامون فریضۀ نماز را به او داده ایم؛ اما متأسفانه هیچ احساس تکلیف درونی نسبت به این قضیه ندارد و وجوب آن را درک نمی کند. تنها به اجبار ما نماز می خواند آن هم نه کامل و درست. با این اوصاف می خواستم دیدگاه شما را دربارۀ شرایط تکلیف دختران بدانم، آیا ملاک تنها سن است و بلوغ جنسی و فکری ملاک نیست؟ اگر دختر ما مکلف محسوب می شود، نمازهایی که از او ضایع می گردد، چه حکمی دارد؟ آیا مرتکب گناه شده است؟ وظیفه ما چیست؟

باسمه تعالی

1. بلوغ شرعی در دختران به یکی از دو طریق تحقق پیدا می کند:

الف. رسیدن به بلوغ طبیعی که دیدن خون حیض و روئیدن موی خشن بر قسمت بالا و اطراف آلت تناسلی از نشانه های آن است.

ب. تمام شدن نه سال قمری.

2. طبیعی است دختر تازه بالغ نتواند مثل یک انسان بزرگسال تمام جوانب عبادات را درک کند؛ اما درک اصل مفهوم وجوب و الزام در عبادات و اجباری بودن یک کار برای دختر ممیز هم ممکن است؛ چه رسد به دختری که بالغ شده است و لازم نیست مفهوم اصطلاحی وجوب و الزام در دانش فقه را با تمام جزئیات و پیامد های آن درک کند. بنابراین این گونه مسائل باعث نمی شود که تکالیف شرعی متوجه او نشود و بلوغ فکری به این معنا در بلوغ شرعی شرط نیست.

3. برای دختر بالغ شما انجام نماز تا جایی که عسر و حرج نداشته باشد، لازم است و اگر عمداً ترک کرد، مرتکب گناه شده است و باید قضای آن را به جای آورد.

4. وظیفۀ دیگران این است که از باب امر به معروف و نهی از منکر او را نسبت به تکالیف شرعی توجه دهند و لازم است شرایط عمومی امر به معروف و نهی از منکر رعایت شود و وظیفۀ دیگری مثل اجبار یا تنبیه او ندارند، بلکه نظیر این امور جایز نیست.

کد سایت fa4243
طبقه بندی موضوعی احکام نماز|شرایط نهی از منکر