آیا کار کردن در مکانی که مشروب سرو می شود، اشکال دارد؟
آیا کار کردن در مکانی که مشروب در آنجا سرو می شود مثل رستوران اشکالی‌ دارد؟ چون بنده در یک کشور غیر اسلامی زندگی‌ می‌کنم، در اینجا پیدا کردن کار برای کسانی‌ که خارجی‌ هستند مشکل است مخصوصاً در چنین اوضاع بد اقتصادی جهان.

باسمه تعالی

اگر در بخش حلال رستوران مشغول به کار باشید، اشکال ندارد و اگر یافتن کار در بخش حلال بسیار سخت باشد، کار کردن در بخش حرام رستوران یا در بخشی که حرام و حلال در آن مخلوط است، در حد ضرورت و تا زمانی که امکان کار حلال پیدا شود، اشکال ندارد.

کد سایت fa43
طبقه بندی موضوعی مسائل متفرقه اجاره