آیا دعا برای کافر جایز است؟
آیا دعا برای کافر جایز است؟

باسمه تعالی

اگر مستضعف باشد یعنی راهی برای دانستن اسلام نداشته باشد و لو به دلیل یقین به بطلان اسلام ، دعا  برای او جایز است.

 

کد سایت fa4637