آیا استفاد از نسخۀ الکترونیکی کتب معظم له جایز است؟
آیا استفاد از نسخۀ الکترونیکی کتب معظم له جایز است؟

باسمه تعالی

استفاده از آثاری که رسماً از سوی ادارۀ تنظیم آثار آیة الله هادوی تهرانی یا با اجازه نامۀ معتبر از این اداره به صورت نسخۀ الکترونیکی منتشر شده باشد، اشکال ندارد. معمولاً این نسخ الکترونیکی از طریق پایگاه اینترنتی دفتر معظم له یا سایت های وابسته مانند اسلام کوئست، اسلام پدیا و مؤسسه رواق حکمت منتشر می گردد.

کد سایت fa4693
طبقه بندی موضوعی اینترنت|حق الناس|مسائل عمومی