برای کسانی که تمایل دارند زیارت عاشورا را با 100 لعن و 100 سلام بخوانند، اگر امکان قرائت آن در یک مجلس نباشد و به دلیل مشغله کاری زیارت عاشورا را تا فراز 100 لعن بخوانیم و بعد به تدریج و در طول روز بخوانیم، آیا فضیلت و ثواب زیارت را به نحوی که در مفاتیح الجنان آمده خواهند داد یا خیر؟
برای کسانی که تمایل دارند زیارت عاشورا را با 100 لعن و 100 سلام بخوانند، اگر امکان قرائت آن در یک مجلس نباشد و به دلیل مشغله کاری زیارت عاشورا را تا فراز 100 لعن بخوانیم و بعد به تدریج و در طول روز بخوانیم، آیا فضیلت و ثواب زیارت را به نحوی که در مفاتیح الجنان آمده خواهند داد یا خیر؟

باسمه تعالی

ان شاء الله مأجور خواهید بود.

کد سایت fa4719
طبقه بندی موضوعی رابطه با خدا