فرق بین گناهان کبیره و صغیره چیست؟
فرق بین گناهان کبیره و صغیره چیست؟

باسمه تعالی

گناهان کبیره گناهانی است که یا در نصوص اسلامی (مثل قرآن و روایات) به عنوان گناه کبیره یا گناه بزرگ شمرده شده یا نسبت به ارتکاب آن وعید به جهنم و آتش، وارد شده است؛ البته اصرار بر صغیره از کبائر است.

کد سایت fa4775
طبقه بندی موضوعی رابطه با خدا