آیا حضور اهل کتاب در مسجد مثلاً برای عزاداری امام حسین ـ علیه السلام ـ درست است و حکم دوستی با آن ها چه حکمی دارد؟
آیا حضور اهل کتاب در مسجد مثلاً برای عزاداری امام حسین ـ علیه السلام ـ درست است و حکم دوستی با آن ها چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

1. اگر همراه با هتک حرمت مسجد نباشد، جایز است.

2. اگر در این دوستی ها زمینۀ هدایت ایشان یا لااقل آشنایی ایشان با اسلام و تشیع باشد، کار پسندیده ای است.

کد سایت fa4895