آیا کشتن حیوان مریض که به زودی می میرد، با روش مرگ آسان (euthanasia) جایز است.
شخص مسلمان حیوان اهلی دارد. این حیوان الان بسیار مریض است و به زودی می میرد. 1. آیا به کارگیری مرگ آسان (euthanasia) برای آن حیوان جایز است؟ 2. آیا سوزاندن (cremate) جایز است؟ 3. آیا باید دفن شود؟ چنان که باید دفن شود، آداب دفن حیوان را بفرمایید. 4. اگر که آن حیوان سگ اهلی باشد، حکم چیست؟

باسمه تعالی

1. در حیوانات غیر موذی خیر جایز نیست؛ مگر آنکه نکته ای عقلائی مانند ضرورت بهداشتی و دفع ضرر از انسان ها در کشتن حیوان وجود داشته باشد.

2. در انواع حیوانات زنده این کار جایز نیست اما پس از مردنش، سوزاندن جسدش اشکال ندارد.

3. لازم نیست.

4. در این مسأله فرقی بین انواع حیوانات نیست.

کد سایت fa4914
طبقه بندی موضوعی رفتار با حیوانات