کسانی هستند در خیابان برای کمک گرفتن از مردم، کمانچه یا گیتار یا سنتور یا آکاردئون و غیره با خواندن شعر و متن خوب می زنند، حکم کمک به آن ها چیست؟
کسانی هستند در خیابان برای کمک گرفتن از مردم، کمانچه یا گیتار یا سنتور یا آکاردئون و غیره با خواندن شعر و متن خوب می زنند، حکم کمک به آن ها چیست؟

باسمه تعالی

اگر موسیقی حرام می زند یا آواز حرام می خوانند، مطلقا جایز نیست. در غیر این صورت اگر این کار نوعی گدائی محسوب شود و کمک به وی منجر به تشویق فرد به ادامۀ گدائی گردد، جایز نیست.

کد سایت fa5028
طبقه بندی موضوعی معاملات باطل