یکی از اعضای خانوادۀ ما از دین مبین اسلام برگشته و مرتد شده است، آیا از دیدگاه فقهی یا اخلاقی او باید کشته شود؟
یکی از اعضای خانوادۀ ما از دین مبین اسلام برگشته و مرتد شده است، آیا از دیدگاه فقهی یا اخلاقی او باید کشته شود؟

باسمه تعالی

شخصی که پدر و مادرش یا یکی از آن ها مسلمان و پس از رسیدن به سن تمییز و درک صحیح از ناصحیح، اسلام را بر می گزیند و سپس از اسلام بر می گردد و این امر را اظهار می کند، حکمش اعدام است که تشخیص تمام این شرایط نیاز به علم دارد و معمولاً جز توسط فقیه جامع الشرایط یا مجتهد متجزی در امور قضایی و کیفری، آن هم پس از بررسی دقیق، میسور نیست.

اگر پدر و مادر شخص کافر باشند و خودش پس از رسیدن به سن تمییز و درک صحیح از ناصحیح مسلمان شود سپس از اسلام برگردد و این امر را اظهار کند به او سه روز مهلت می دهد تا به اسلام بازگردد و پس از آن او را اعدام می کند. و همان گونه که گذشت تشخیص این امور کار ساده ای نیست.

البته اگر چنین کسی فقط نسبت به عقاید اسلام گرفتار تردید شود، مادامی که کفر او از طریق معتبر احراز نشود، مسلمان محسوب می شود.

کد سایت fa506 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی ارتداد