از آنجا که دو کشور ترکیه و عربستان علیه مسلمین در حال دسیسه هستند آیا خرید و فروش کالاهای ساخت آن ها جایز است؟
با توجه به این که بخش عمده ای از کالاهای مصرفی در ایران ساخت کشورهای ترکیه و عربستان می باشد و این دو کشور هم اکنون درحال حمایت از داعش و کشتن زنان و کودکان بی دفاع در یمن و سوریه و عراق هستند لذا خواهشمندم نظر مبارک خود را در مورد خرید و فروش و استفاده از کالاهای ساخت این دو کشور را بیان فرمایید.

باسمه تعالی

از آنجا که این دو کشور بازیچه دست دشمنان اسلام هستند و مستقیم و غیر مستقیم در حال جنگ با مسلمانان هستند بعید نیست که خرید کالاهای ساخت این دو کشور در حکم کمک به آن ها در جنگ علیه مسلمانان مظلوم سوریه و یمن تلقی شود. در هر صورت بر مؤمنین لازم است که از خرید کالاهای این دو کشور پرهیز کنند.