آیا متنجس برای وسواسی منجس است؟
برخی می فرمایند متنجس (شیئی که در اثر برخورد با نجاست نجس شده است) برای وسواسی منجس (نجس کننده شیء دیگر) نیست و وسواسی می تواند با لباسی که خود یقین به نجاستش دارد به مسجد برود و نمازبخواند. مقصود یقینی نیست که وسواسی در اثر وسواسی بدان رسیده است، بلکه از مواردی است که متعارف است؛ مثلاً تمام اطرافیان وی به متنجس بودن آن شیء اذعان می کنند. می خواستم نظر معظم له را در این مورد بدانم.

باسمه تعالی

متنجّس براى افراد وسواسى متنجّس نیست. البته همان طور که در فرض سؤال آمده است اصل متنجس بودن یک شیء برای وسواسی فقط در فرض های خاصی از جمله مورد بیان شده در سؤال ثابت می شود و در اکثر قریب به اتفاق موارد یقین وسواسی به متنجس بودن در حکم شک او است و اعتبار ندارد. بنابراین ثابت نمی کند فلان شیء متنجس است.

کد سایت fa5225
طبقه بندی موضوعی نجاسات و مطهرات