به گزارش خبرگزاري فارس، يكي از شعب مجتمع قضايي بعثت ،‌ براي يك سارق قنادي، حكم قطع يد صادر كرد. نظر حضرتعالی چیست؟
به گزارش خبرگزاري فارس، يكي از شعب مجتمع قضايي بعثت ،‌ براي يك سارق قنادي، حكم قطع يد صادر كرد. نظر حضرتعالی چیست؟

1. از پاسخ به مسایل خاص قضایی که مورد آن روشن نیست، معذورم.

2. اگر دزدی دارای شرایط لازم برای قطع ید باشد، این حکم باید صادر شود، چه دزدی از قنادی باشد، چه غیر آن.

کد سایت fa523 کد بایگانی 0
طبقه بندی موضوعی حد سرقت