خرید فروش لوازمی که مربوط به عبادت غیر مسلمانان است، چه حکمی دارد؟
من در کشور اندونزی ساکن هستم. خرید فروش لوازمی که مربوط به عبادت غیر مسلمانان است، چه حکمی دارد؛ مثلاً لوازم مسیحیان مانند صلیب، کتاب مقدس، لباس مراسم کریسمس، یا لباس کشیش مسیحی؟

باسمه تعالی

اگر تبلیغ و ترویج دین باطل محسوب نمی شود، ایرادی ندارد؛ مثلاً چنین لوازمی، مختص به عروسک ها است اما احتیاط این است که چنین لوازمی خریداری نشود حتی اگر لوازم عروسکی باشند.

کد سایت fa5344
طبقه بندی موضوعی معاملات باطل