از سن ۱۸تا ۲۱ سال ماه زمضان ها سرکار بودم و فکر می کردم چون بعد از ماه رمضان قضای روزه را می گیرم، هیچ کفاره و گناهی ندارد و بعد قضای تمام روزها را می گرفتم. تازه فهمیدم که باید برای هر روز ۶۰ روز قضا بگیرم. یعنی ۱۴سال پشت سر هم باید روزه بگیرم؟
از سن ۱۸تا ۲۱ سال ماه زمضان ها سرکار بودم و فکر می کردم چون بعد از ماه رمضان قضای روزه را می گیرم، هیچ کفاره و گناهی ندارد و بعد قضای تمام روزها را می گرفتم. تازه فهمیدم که باید برای هر روز ۶۰ روز قضا بگیرم. یعنی ۱۴سال پشت سر هم باید روزه بگیرم؟

 باسمه تعالی

1. در صورتی که این حکم روزه را نمی دانستید و حتی احتمال هم نمی دادید که چنین حکمی وجود داشته باشد، تنها باید روزه هایتان را قضا می کردید که شما انجام داده اید و کفاره لازم نیست.

2. در غیر صورت پیش گفته کفارۀ افطار عمدی هم واجب است. یعنی باید برای هر روز روزۀ قضا شده، اضافه بر قضای آن روز، یکی از این سه کار را انجام دهید:

الف. یک بنده آزاد کنید.

ب. دو ماه روزه بگیرد که سی و یک روز آن باید پشت سر هم باشید.

ج. شصت فقیر را سیر کنید یا به هر کدام یک مُد (750 گرم) طعام یعنى گندم یا جو و مانند این ها بدهید

چنانچه این ها برایتان ممکن نباشد، هر چند مد که مى‌تواند به فقرا طعام بدهید و اگر اصلاً نتوانید طعام بدهید، باید استغفار کنید؛ اگرچه مثلًا یک مرتبه بگویید: «استغفر اللّٰه» و احتیاط واجب در فرض اخیر آن است که هر وقت بتوانید، کفاره را بدهید.

کد سایت fa5349
طبقه بندی موضوعی احکام روزه قضا|کفاره