آیا گفتن ذکر «بسم الله و بالله السلام علیک أیها النبی و رحمة الله و برکاته» کافی است؟
آیا گفتن ذکر «بسم الله و بالله السلام علیک أیها النبی و رحمة الله و برکاته» کافی است؟

باسمه تعالی

بله کافی است.

کد سایت fa5350
طبقه بندی موضوعی واجبات نماز