چگونه می توان فتوای مرجع تقلید را به دست آورد؟
چگونه می توان فتوای مرجع تقلید را به دست آورد؟

باسمه تعالی

فتوا، یعنى نظر فقهی مجتهد را شرعاً می توان از راه های ذیل به دست آورد: اول: شنیدن از خود مجتهد. دوم: شنیدن از کسى که مورد اطمینان و راست گو است. سوم: از راه های عقلائی که سبب اطمینان شود؛ مانند رجوع به منابعی مثل رسالۀ مرجع، سایت رسمی استفتائات، کانال استفتائات و ... که مورد تأیید آن مجتهد است.

کد سایت fa536
طبقه بندی موضوعی احکام تقلید