خرید و فروش موارد محترقه برای چهارشنبه سوری که نوعی مراسم قدیمی است، چه حکمی دارد؟
خرید و فروش موارد محترقه برای چهارشنبه سوری که نوعی مراسم قدیمی است، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

چهارشنبه سوری یک آیین غیر اسلامی است و تجربه سال های متمادی نشان داده است جز ضرر و زیان برای روح و جسم مسلمانان به ویژه جوانان، چیزی به همراه ندارد. بنابراین بهتر است از هر گونه رفتاری که باعث تأیید، ترویج و توسعۀ این آیین گردد، از جمله خرید و فروش مواد محترقه اجتناب شود.