می خواستم بدانم اگر بر روی موها چسب مو زده باشم و تا دو روز نتوانم بشورمش یا پاکش کنم، می توانم مسح سر بکشم و وضو بگیرم یا باید تیمم کنم؟ چون واقعاَ شستن و پاک کردن چسب مو امکان پذیر نیست.
می خواستم بدانم اگر بر روی موها چسب مو زده باشم و تا دو روز نتوانم بشورمش یا پاکش کنم، می توانم مسح سر بکشم و وضو بگیرم یا باید تیمم کنم؟ چون واقعاَ شستن و پاک کردن چسب مو امکان پذیر نیست.

باسمه تعالی

اگر پاک کردن ممکن نیست یا عسر و حرج (سختی شدید و غیر قابل تحمل) دارد به گونه ای که نتوانید برای غسل و وضو این مانع را برطرف کنید، استفاده از این چسب مو حرام است؛ مگر آنکه برای یک غرض عقلائی مشروع مانند درمان انجام شود که در این صورت جایز است. در هر حال اگر از این چسب استفاده شود، انجام شود، می توان با وجود همان چسب، مسح یا غسل کرد؛ البته بهتر است که تمیم هم کنید.

کد سایت fa5448
طبقه بندی موضوعی وضو|اغسال|تیمم