می خواستم بدانم اگر بر روی موها چسب مو زده باشم و تا دو روز نتوانم بشورمش یا پاکش کنم، می توانم مسح سر بکشم و وضو بگیرم یا باید تیمم کنم؟ چون واقعاَ شستن و پاک کردن چسب مو امکان پذیر نیست.
می خواستم بدانم اگر بر روی موها چسب مو زده باشم و تا دو روز نتوانم بشورمش یا پاکش کنم، می توانم مسح سر بکشم و وضو بگیرم یا باید تیمم کنم؟ چون واقعاَ شستن و پاک کردن چسب مو امکان پذیر نیست.

باسمه تعالی

اگر پاک کردن این چسب برای غسل و وضو ممکن نیست یا عسر و حرج (سختی شدید و غیر قابل تحمل) دارد، استفاده از آن حرام است؛ مگر آنکه برای یک غرض عقلائی مشروع مانند درمان یا زیبایی انجام شود که در این صورت جایز است. در هر حال اگر از این چسب استفاده شود، می توان با وجود همان چسب، وضو گرفت یا غسل کرد؛ البته احتیاط مستحب آن است که تمیم هم انجام دهید.

کد سایت fa5448
طبقه بندی موضوعی وضو|اغسال|تیمم