آیا کافر (اهل کتاب یا غیر آن)، جهت بازدید، می تواند وارد مسجد و یا حرم معصومین ـ علیهم السلام ـ شود؟
آیا کافر (اهل کتاب یا غیر آن)، جهت بازدید، می تواند وارد مسجد و یا حرم معصومین ـ علیهم السلام ـ شود؟

باسمه تعالی

اگر باعث هتک مسجد یا حرم معصومین ـ علیهم السلام ـ نباشد، اشکال ندارد.

کد سایت fa5491
طبقه بندی موضوعی مکان نمازگزار