چرا ما شیعیان نماز‌هایمان را پیوسته می خوانیم؟
چرا ما شیعیان نماز‌هایمان را پیوسته می خوانیم؟ در صورتی‌ که گفت می شود زمانی‌ که وقت نماز داخل نشده است نماز خواندن اشکال دارد. در صورتی‌ که ما مثلاً وقتی‌ نماز ظهرمان را می خوانیم سریع و بلافاصله نماز عصرمان را هم می خوانیم در حالی‌ که هنوز عصر نیست. این شیوۀ نماز خواندن از چه زمانی‌ و بر چه حسابی شروع شد؟ آیا این طرز نماز خواندن اشکال ندارد؟ آیا اگر مثل اهل تسنن جدا جدا نماز بخوانیم اشکال دارد؟ مثلاً نماز ظهر را بخوانیم بعد از چند ساعت نماز عصرمان را بخوانیم و همین طور نماز‌های مغرب و عشایمان را با فاصله بخوانیم.

باسمه تعالی

بعد از خواندن نماز ظهر، خواندن نماز عصر تا مغرب اشکال ندارد و جایز است و نبی خاتم صلی الله علیه و آله در مواردی چنین عمل کرده اند. البته بهتر است نماز عصر تا بعد از اذان عصر به تأخیر بیافتد.

بعد از نماز مغرب، نیز خواندن نماز عشا جایز است و نبی خاتم(ص) گاه چنین عمل کرده اند، هر چند در حالت عادی بهتر است نماز عشا تا بعد از اذان عشا تأخیر بیافتد.

 

کد سایت fa552
طبقه بندی موضوعی وقت نماز