در کشور سوئد که به لحاظ آب و هوایی در بعضی از اوقات طول روز بیست ساعت یا بیشتر است؛ تکلیف روزه گرفتن و نماز خواندن در روزهای گرم تابستان به چه صورت است؟
کشور سوئد در شمال کره‌ی زمین قرار گرفته است و این باعث می‌‌شود ما در تابستان شب نداشته باشیم و در زمستان روزهای کوتاهی داشته باشیم و این حالت آب و هوایی روی نماز‌هایمان تاثیر بدی گذاشته است. مثلاً در تابستان به خاطر تاریک نشدن هوا مجبوریم نماز مغرب را تقریبا ساعت ۱۲ شب بخوانیم و نماز صبح را ۱-۲ ساعت بعد از نماز شب. این امر باعث می شود که ما یا باید تا ساعت ۲ بیدار بمانیم یا این که چندین بار از خواب بیدار شویم تا نماز مان را ادا کنیم. ولی‌ در زمستان به خاطر کوتاه بودن روزها ما با خواندن نماز ظهر و عصر مشکل داریم؛ چون در آن ساعت از روز ما یا سر کار و یا در مدرسه هستیم و فقط شاید ۲-۳ ساعت برای ادای نماز وقت داریم. ولی‌ من می‌‌خواهم بدانم اگر ماه رمضان در فصل تابستان واقع گردد چگونه باید روزه بگیریم؟ چون در آن صورت ما فقط ۲-۴ ساعت فقط وقت داریم که هم نماز بخوانیم و هم افطار کنیم و سحری بخوریم آن هم بستگی دارد در کجای سوئد زندگی‌ کنیم چون این مشکل در شهرهای شمالی سوئد بیشتر هست.برخی از روحانی ها می گویند: شما طبق طلوع و غروب خورشید باید روزه بگیرید؛ یعنی‌ اینکه شما فقط همان چند ساعتی‌ که خورشید در آسمان نیست وقت دارید افطار کنید و غذا بخورید و مابقی ساعتی را که خورشید دیده می شود را روزه بگیرید". در آن صورت ما باید تقریبا ۲۰ ساعت یا بیشتر در ۲۴ ساعت روز را روزه باشیم و این غیر ممکن است و تاثیرات بدی روی بدن و کار انسان می گذارد. آیا شما هم با گفته این روحانی ها موافق هستید یا خیر؟ چگونه در تابستان "در اینجا" روزه بگیریم؟

باسمه تعالی

در مناطقی که دارای شب و روز متعارف هستند، یعنی در طول بیست و چهار ساعت، غروب و طلوع خورشید در آن ها وجود دارد، باید بر طبق همان روز و شب به وظایف شرعی خود عمل کنند و اگر بلند بودن روز به حدی است که روزه گرفتن عسر و حرج به دنبال دارد، می تواند هنگام به وجود آمدن عسر و حرج به اندازۀ رفع حرج، اندکی آب بنوشد و باید روزه اش را ادامه دهد و بنا بر احتیاط بعد از ماه رمضان قضای آن را هم بجا آورد؛ مثلا می توانند قضای آن را در روزهای کوتاه زمستان انجام دهد.

کد سایت fa56
طبقه بندی موضوعی احکام متفرقه روزه|وقت نماز