آیا بلافاصله بعد از اذان صبح می توان نماز را اقامه کرد یا باید صبر کرد حدود 10 دقیقه از اذان بگذرد و سپس نماز را اقامه کرد؟
آیا بلافاصله بعد از اذان صبح می توان نماز را اقامه کرد یا باید صبر کرد حدود 10 دقیقه از اذان بگذرد و سپس نماز را اقامه کرد؟

باسمه تعالی

اقامۀ نماز بعد از داخل شدن وقت جایز است. بنابراین اگر از شنیدن اذان یقین کند که وقت نماز داخل شده است، می تواند نماز بخواند و نیاز نیست صبر  کند تا اذان تمام شود یا دقایقی از اتمام آن بگذرد. اما اگر یقین به داخل شدن وقت ندارد، تا زمان حصول یقین باید صبر کند.

کد سایت fa5615
طبقه بندی موضوعی وقت نماز