من در آلمان زندگی می‌کنم و بدون اذن پدرم ازدواج کردم و سه فرزند دارم پدرم هنوز راضی به ازدواجم نیست. فرزندانم را چه کارکنم؟ آیا آن ها حلال زاده هستند؟ آیا باید از همسرم جدا شوم؟
من در آلمان زندگی می‌کنم و بدون اذن پدرم ازدواج کردم و سه فرزند دارم پدرم هنوز راضی به ازدواجم نیست و شوهرم برخلاف وعده ای که داده بود هیچ تلاشی برای رضایت پدرم نمی کند؛ چون می داند آن ها هیچ وقت قبول نمی کنند. احساس می‌کنم فریب خورده ام و پشیمانم اما فرزندانم را چه کارکنم؟ آیا آن ها حلال زاده هستند؟ آیا باید از همسرم جدا شوم؟

باسمه تعالی

ازدواج شما صحیح است و هیچ جای نگرانی نیست. در ازدواج دختر فقط در صورتی اذن پدر لازم است که دختر باکره و غیر رشیده باشد.