من نمازهایم را پنج دقیقه بعد از اذان تلویزیون می خواندم، چه حکمی دارد؟
در یکی از استفتائات شما آمده است: گویا اذان صبح تلویزیون کمی زودتر از طلوع فجر (حدود 12 دقیقه) و اذان مغرب تلویزیون کمی دیرتر از مغرب (حدود 3 دقیقه) است. محاسبۀ اذان در صدا و سیما بر اساس داده های مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران است. ظاهراً محاسبۀ دقیق تر محاسبۀ موسسۀ لواء قم است. من نمازهایم را پنج دقیقه بعد از اذان تلویزیون می خواندم، چه حکمی دارد؟

باسمه تعالی

در خصوص نماز مغرب، نمازهایی که خوانده اید، داخل وقت بوده است و صحیح است. در مورد نماز صبح هم، قضای نمازهایی که خوانده اید، لازم نیست اما بعد از این احتیاط کنید.

کد سایت fa5669
طبقه بندی موضوعی وقت نماز